Delavnice in treningi natisni E-pošta
Ste vedeli, da se kar 95% ljudi najraje uči tako, da pridobljeno znanje takoj lahko uporabijo v praksi?

Zato smo razvili poseben pristop, kjer udeleženci pridobljeno znanje in veščine takoj uporabijo v praksi!

Ker cenimo vaš čas in denar, smo pripravili kombinacijo delavnic, treningov in individualne obravnave, ki najbolje izkoristijo vaš čas in najhitreje dosežejo vaše cilje.

Do cilja v 6 korakih
Vlaganje v vaše sodelavce je najboljša naložba v prihodnost. V želji, da bo vaš vložek kar najbolj donosen,
zagovarjamo individualen pristop v 6 korakih, prilagojen vašim potrebam:

 modro_stopalo        Definiranje izobraževalnih potreb
    modrostopalo     Opredelitev izobraževalnih
           ciljev                     
stopalo        Izbor izobraževalnih
           metod

   stopalo     Oblikovanje izobraževalnih
           programov
stopalo        Izvedba
    stopalo    Evalvacija izobraževanj

skupina2_1 Delavnice so interaktivne in vključujejo aktivno sodelovanje udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog (individualno, v parih in skupinah). V interakciji z izvajalcem udeleženci vplivajo na predstavljene teme in poudarke, ki se prilagodijo njihovim dejanskim potrebam in predznanj.
skupina1_1 Treningi  so nadgradnja pridobljenih znanj v praksi, čim bližji dejanski situaciji, s katero se bodo udeleženci srečali. Na ta način omogočimo varno okolje za eksperimentiranje in preverjanje ponotranjene vsebine. Uporabljamo igro vlog, situacijske igre, ki jih za večjo učinkovitost udeleženci izvajajo z zunanjimi, usposobljenimi sogovorniki. Igro vlog analiziramo, udeleženci dobijo navodila za izboljšanje. Po dogovoru uporabimo avdio-video zapis treninga, ki ga lahko kombiniramo z individualno obravnavo.
treningzfm_1 Individualna obravnava je najbolj prilagojen način nadgradnje znanja, kjer trener z udeleženci znanje in veščine dela v zelo majhni skupini ali individualno. Trener udeležence lahko spremlja  pri izpolnjevanju njihovih vsakdanjih nalog (na primer v prodajnem procesu, pri delu s stranko, telefonskem pogovoru) ali pridobljene veščine nadgrajuje in prenaša v prakso na individualnih srečanjih. Trener z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. Pri delu uporabljamo prvine nevrolingvističnega programiranja (NLP) in neuro asociativnega pogojevanja (NAC), ki ju kombiniramo s svetovanjem, moderiranjem in »coaching-om«.
 
Vsebine delavnic in treningov natisni E-pošta

 

Vsebina delavnic in treningom je prilagojena vašim potrebam in ponujajo odgovore na vaše izzive. Kadar je smiselno, se uporablja obstoječe obrazce, ki jih v podjetju uporabljate. 
Izvajamo delavnice, treninge in usposabljanja s področja komunikacije, prodaje, vodenja, kadrovskega menedžmenta, motiviranja zaposlenih, upravljanja konfliktov, odnosov in upravljanja karier. Izvajalca as. mag. Suzana Ester Car in Sebastian Radetić Car, dipl. oec. sta certificirana za uporabo in interpretacijo orodja Strength Deployment Inventory® (1. in 2. stopnja). Vse delavnice so zasnovane in izvedene skladno z mednarodnim standardom na področju izvajanja treningov Stonebow.

 

Za izvedbo v vašem podjetju nas pokličite ali nam Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in dogovorili se bomo za program, ki je pravi odgovor na vaše izzive!

Najpogosteje v podjetjih izvajamo sledeče delavnice:

Namen: Usposobiti vodje za učinkovito in hitro implementacijo sprememb v podjetju. 
Da so spremembe edina stalnica v podjetju je že znana fraza. V zaostrenih pogojih poslovanja se je marsikatero podjetje soočilo z globljimi in hitrejšimi spremembami kot kdajkoli prej. Vloga vodij je pri implementaciji sprememb ključnega pomena, saj je od njega/nje odvisno, kako hitro in učinkovito bo podjetje prešlo faze implementacije. Na interaktivni delavnici se bodo vodje spoznali z zakonitostmi uvajanja sprememb ter načini in orodji, kako se »spopasti« z odpori in premostiti začeten upad produktivnosti.
Teme:
-    pet faz in tri zakonitosti krivulje sprememb: kako J krivuljo spremeniti v »krivuljo hokejske palice«,
-    »uporniki«, »nezaupljivci« in »implementatorji«: kako aktivirati sodelavce za implementacijo sprememb,
-    orodja za učinkovito in hitro uvajanje sprememb:
     o    prepričevanje,
     o    aktivacija:
           - ustrezna komunikacija (uporaba »višinomera«),
           - metoda »majhnih korakov«,
           - »vnaprejšnje nagrade«,
           - izgradnja varnega okolja za prilagajanje spremembam,
           - spodbujanje vključenosti;
-    kreiranje »kulture sprememb«,
-    vloga vodje pri implementaciji sprememb.

Namen: usposobiti vodje in/ali sodelavce za učinkovito delo s problematičnimi zaposlenimi.
Vsako podjetje ima med zaposlenimi tudi nekaj takšnih, ki so tako ali drugače »problematični«. Slabi odnosi pogosto vplivajo na zadovoljstvo celotnega tima in tudi na učinkovitost dela. Udeleženci delavnice bodo na »problematične« sodelavce pogledali tudi iz drugega zornega kota, identificirali problematična vedenja in dobili odgovore na vzroke. Spoznali bodo nekaj praktičnih orodij, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu in tudi v zasebnih odnosih.
Delavnico je možno nadgraditi s treningom.
Teme:
-    »problematični« sodelavci: kdo so in kako jih vodimo
-    ali »problematični« sodelavci lahko tudi doprinesejo k poslovni uspešnosti podjetja?
-    kako voditi in delati s »problematičnimi« sodelavci
-    praktična orodja in tehnike:
     o    psihološke pogodbe,
     o    delovni stili
     o    tehnika uporabe zaznavnih položajev
     o    teorija zavedanja odnosov,
     o    SDI® – orodje za učinkovit pristop sodelavcem.

Možne nadgradnje:
  • Uporaba SDI vprašalnika in identifikacija lastnega sistema motivacijskih vrednot udeležencev
  • Nadgradnja s treningom: igra situacij z usposobljenimi svetovalkami (do 8 svetovalk)

Namen: usposobiti udeležence za prepoznavanje konfliktnih situacij in učinkovito reševanje konfliktov.
Udeleženci bodo spoznali »drugo stran kovanca«: kako konflikte učinkovito uporabiti kot zlato priložnost za izboljšavo, boljšo rešitev, izboljšanje odnosov.
Teme:
-    kdaj in zakaj situacija preraste v konflikt
-    zakaj in kdaj je konflikt lahko tudi zlata priložnost?
-    Teorija zavedanja odnosov
-    SDI® kot orodja za upravljanje konfliktov:
      o    definicija sistema motivacijskih vrednot,
      o    stopnje konfliktov,
      o    kako se odzivam v konfliktni situaciji,
      o    učinkovito upravljanje konfliktov.

Možne nadgradnje:
  • Uporaba SDI® vprašalnika in identifikacija lastnega sistema motivacijskih vrednot udeležencev in odzivanja v konfliktnih situacijah
  • Nadgradnja s treningom: igra situacij z usposobljenimi svetovalkami (do 8 svetovalk)

Namen: usposobiti udeležence za učinkovito vodenje sestankov.
Sestanki nam »jemljejo« vedno več časa. Se tudi vam zdi, da se včasih enostavno cel dan presedate s sestanka na sestanek? Raziskave so pokazale, da večina udeležencev na sestankih sanjari (91%) in se najraje izogne sestanku (96%). Velik delež (73%) pravi, da na sestanke prinesejo drugo delo,  39% pa jih je priznalo, da na sestanku zadremajo!
Postanite organizacija, kjer profesionalno pripravljeni in vodeni sestanki podjetju prihranijo čas in povečajo delovno učinkovitost!
Teme:
-    Kdaj je sestanek najbolj učinkovita metoda in kako se nanj pripraviti
-    Ledolomilci: kdaj, kako in zakaj jih uporabiti?
-    11 ključev, 6 nasvetov in 10 zapovedi za učinkoviti sestanek
-    Težavni udeleženci: spoznajte Zvoneta Zamujam, Dr. Ne, Zgovorno Zvonko, nenadomestljivega Nenada in Molčečega Marka!
-    Evalvacija sestanka

Možna nadgradnja s treningom
: igra situacij z usposobljenimi svetovalkami (do 8 svetovalk).

Namen: Motivacija in navduševanje udeležencev za dosledno in učinkovito izvedbo ocenjevalnega pogovora. Udeleženci spoznajo in uporabijo v praksi orodja motiviranja sodelavcev ter izvedbo ocenjevalnega pogovora. Izvedba in vsebine se prilagodijo obstoječi praksi v podjetju.
Nagrajevanje zaposlenih glede na dosežke in realizacijo ciljev je najmočnejše orodje vodenja. Pomembna je izvedba celotnega cikla, od postavljanja kriterijev in ciljev do realizacije.  Od načina izvedbe ocenjevalnega pogovora pa je odvisno, ali bomo zaposlene uspeli motivirati za nadaljnje doseganje rezultatov.
Teme:
-    usklajevanje kriterijev ocenjevanja: samoocena zaposlenega in ocena vodje, usklajevanje zahtev vodje in samopodobe sodelavcev,
-    model motiviranja glede na uspešnost/potenciale,
-    postavljanje motivirajočih ciljev (SMART-CLEAR),
-    ocenjevalni pogovor: potek, priprava,  izvedba,
-    trening: uporaba orodij v praksi (igra vlog).

Teme se dokončno dogovori na osnovi dejanskih potreb, skladno z vašimi obrazci in sistemom ter glede na predznanje udeležencev!

 


Namen: Usposobiti vodje za profesionalno izvedbo ocenjevalnih pogovorov tudi s težavnimi in zahtevnimi sogovorniki.
Skladno s Paretovim pravilom v povprečju 20% zaposlenih spada v kategorijo težavnih sogovornikov, za katere so potrebni posebni komunikacijski pristopi.
Teme:
-    zahtevni in težavni sogovorniki,
-    tipi težavnih sogovornikov,
-    pristopi vodje do zahtevnih in težavnih zaposlenih,

-    trening: uporaba orodij v praksi (igra situacije).


Razvojni letni pogovori (RLP) pri marsikateremu zaposlenemu in vodji vzbudijo nelagoden občutek. »Ali to res moram?«, »Pa ne že spet!« ali »Nekaj najhujšega, kar moram kot vodja početi!« so pogoste reakcije vodij in marsikaterega zaposlenega. Razlog je navadno v nezadostni pripravljenosti in opremljenosti vodij za učinkovito in uspešno izvedbo. Naj RLP postanejo vaša zlata priložnost v vodenju in pospešek razvoju vaših zaposlenih in ne vsakoletna muka!
Način izvedbe: interaktivna delavnica z uporabo simuliranih situacij, avdio-vizualnih posnetkov ter treningom pridobljenih veščin.
Namen: Udeleženci  spoznajo tehnike in orodja, da se ustrezno pripravijo na RLP tudi s težavnimi in/ali problematičnimi sogovorniki ter trenirajo ipridobljene veščine.
Predstavljamo delavnico v dveh korakih: v prvem koraku bomo spoznali strukturo in izvdbene podrobnosti RLP, v drugem koraku pa se bomo posvetili izvedbi RLP s problematičnimi sogovorniki in v konfliktnih situacijah. 


I. del
Udeleženci bodo spoznali nekaj zakonitosti izvedbe uspešnega RLP, s katerim bodo zadovoljni tako zaposleni kot vodja. Kako poteka struktura RLP, kako ukrepati s težavnimi sogovorniki (in kdo pravzaprav so »težavni« sogovorniki?), kako uporabiti orodja vodenja v praksi. Trening omogoča varno testno okolje, kjer vodja lahko preveri pridobljena orodja v praksi na usposobljenih sogovornicah.
Teme:
-    RLP: modna muha, nuja ali priložnost?
-    struktura RLP, časovna organiziranost, kreiranje ustreznega komunikacijskega vzdušja, izdelava skupnega razvojnega načrta,
-    kako ustrezno podati kritiko in pohvalo,
-    orodja za uspešno izvedbo RLP: SDI® , zemljevid zaposlenih, psihološke pogodbe, zaznavni položji,
-    trening z analizo.


II. del
Udeleženci bodo spoznali možnosti uporabe orodja SDI® v konfliktnih situacijah (na kateremkoli področju vodenja), načine izvedbe RLP z zahtevnimi in problematičnimi sogovorniki in način vodenja problematičnih sodelavcev.

Teme:
-    kdo so težavni in problematični sodelavci?
-    zakaj in kdaj so problematični sodelavci in konfliktne situacije lahko tudi zlata priložnost?
-    teorija zavedanja odnosov
-    SDI kot orodja za upravljanje konfliktov:
      o    definicija sistema motivacijskih vrednot,
      o    stopnje konfliktov,
      o    kako se odzivam v konfliktni situaciji,
      o    učinkovito upravljanje konfliktov.
-    trening z analizo.

Namen: Usposobiti vodje za učinkovito izvajanje ciljnega vodenja po SMART(ER) CLEAR modelu.
Ciljno vodenje je preskušeno orodje vodenja, ki pa je učinkovito le, če postavljamo jasne in merljive cilje, jih spremljamo in sodelavcem podamo ustrezne povratne informacije
Vodje – ocenjevalce usposobimo za ciljno vodenje:
-    spoznajo pet korakov ciljnega vodenja,
-    spoznajo in v praksi uporabijo SMART CLEAR model postavljanja ciljev,
-    glede na cilje organizacije postavimo SMART cilje oddelkov/enot/timov,
-    spoznajo pristope in načine postavljanja motivacijskih ciljev glede na življenjske scenarije ter jih uporabijo na praktičnih primerih,
-    prejmejo izdelana orodja in obrazce (prilagojena modelu nagrajevanja v podjetju) ter poskusno postavijo in ocenijo cilje za nekaj sodelavcev.

Namen: Usposobiti udeležence za ocenjevanje delovne uspešnosti. Izvedba in vsebine se lahko prilagodijo tudi obstoječi praksi v podjetju.
Ocenjevanje delovne uspešnosti je v okviru učinkovitega sistema nagrajevanja eno od najmočnejših orodij vodenja. Učinkovito pa je le, če ocenjujemo objektivno in zaposlenim povratno informacijo o oceni prenesemo na konstruktiven način. Finančna investicija v nagrajevanje zaposlenih je upravičena le, če smo s tem zaposlene motivirali za večjo uspešnost pri delu. Matematika je preprosta: z ustreznim nagrajevanjem, motivirajočim ocenjevanjem in učinkovito povratno informacijo lahko povečamo produktivnost podjetja tudi za 10 in več odstotkov!
Teme:
-    nagradite uspešne: katere in kako?
-    ne pozabite na vaše »b-igralce«: povprečno uspešni so »motor« vašega podjetja,
-    bodite neizprosni do neučinkovitih sodelavcev: kdaj se posloviti?
-    model individualnih pogovorov »4 x 15«,
-    učinkovita povratna informacija glede na tipe zaposlenih.


Namen: Udeleženci spoznajo orodja motivacije in jih uporabijo v praksi.
Uspešen vodja v moderni organizacijski kulturi zaposlene ne le usmerja in nadzira, ampak jih tudi motivira in osmišlja njihovo delo, mu daje širši kontekst. Pri tem so zelo uporabna enostavna, vendar učinkovita orodja. Trening omogoča varno testno okolje, kjer vodja lahko preveri pridobljena orodja v praksi na usposobljenih sogovornicah.
Teme:
-    orodja motivacije:
     o    karierna sidra po E. Scheinu,
     o    samomotivacija: mit ali realnost, vloga vodje pri samomotivaciji
     o    model motiviranja glede na uspešnost/potenciale,
     o    psihološke pogodbe;
-    uporaba orodij v praksi
-    trening: igra situacijskih vlog z analizo.

Namen: Udeleženci spoznajo načine uporabe znanj sodelavcev v praksi. Izvedba in vsebine se prilagodijo obstoječi praksi v podjetju.
Slovenska podjetja so zelo proaktivna pri pridobivanju znanja: izobraževanje in usposabljanje je že stalnica, pa vendar po nekaterih podatkih v praksi uporabimo manj kot 5% znanja! Zatakne se pri naslednjem koraku: kako zbrano znanje plemenititi in prenašati med zaposlenimi ter tako znižati stroške izobraževanj.
Teme:
-    zakaj upravljati znanje (lovljenje, prenašanje znanja, uvedba sprememb),
-    modeli upravljanja znanja:
      o    izhodni intervjuji,
      o    spremljanje napredka pri posamezniku,
      o    spremljanje in merjenje učinkovitosti usposabljanja,
      o    razvojni letni in
      o    periodični pogovori (izdelava modela, primernega vašemu podjetju);
-    kako identificirati interne izobraževalce (izdelava kompetenčnega profila),
-    organiziranje internih izobraževanj/usposabljanj (znotraj oddelka, tima),
-    načini preverjanja pridobljenega znanja v praksi (izdelava podjetju/timu prilagojenega načina).

Namen: Usposobiti vodje za izvedbo izhodnih intervjujev.
Kako uloviti znanje in socialno mrežo sodelavca, ki odhaja? Z odhodom sodelavca ne boste izgubili le investicije v njegovo znanje: pogosto z njim odidejo tudi vaše stranke, ponavadi pa tudi vse njegovo ali njeno posebno poznavanje vaših strank. Ne izgubite dragocenega znanja, navadno pridobljenega s poskusi in napakami, kako upravljati vaše težavne in posebne stranke ter drugih »malih skrivnosti«!
Teme:
-    vrste izhodnih intervjujev,
-    izhodna anketa,
-    s kom izvajati izhodni intervju in izhodno anketo,
-    področja izhodnega intervjuja glede na namen,
-    strokovna izvedba izhodnega intervjuja: vzpostavitev ustreznega vzdušja, področja pogovora, najpogostejše pasti,
-    trening izvedbe izhodnih intervjujev.
Izvedba in vsebine se prilagodijo obstoječi praksi v podjetju. Po dogovoru vpeljemo sistem izvajanja izhodnih intervjujev v vaše podjetje.

Namen: Senzibilizirati vodje za zahteve v pogojih moderne, adaptivne organizacijske kulture. Usposobiti vodje za voditeljstvo.
Vodja ima v pogojih globalnega trga in trenutne zaostrene situacije na trgu pomembnejšo in odgovornejšo nalogo kot kdajkoli prej. Spremembe so postale stalnica, sposobnost prilagajanja naje pa ključni element za razvoj in rast podjetja. So vaši vodje »managerji«, ki upravljajo zaposlene znotraj obstoječih danosti ali so vaši vodje voditelji, ki zaposlene znajo ustrezno voditi skozi spremembe?
Teme:
-    pregled ključnih elementov tradicionalne in moderne organizacijske kulture,
-    vloga vodje v moderni organizacijski kulturi,
-    veščine voditelja: kako od upravljanja k voditeljstvu?

Na dveh celodnevnih delavnicah boste spoznali in uporabili orodja za odločitev o razmerju med vašim zasebnim in poklicnim življenjem, med vašo identiteto matere, očeta, prijatelja in vašo kariero. Odkrili boste vzroke stresa in preskusili nekaj uporabnih tehnik za upravljanje s stresom.
Vsa orodja in tehnike so učinkovita, vendar enostavna za uporabo in primerna za vsakodnevne situacije. Izhajajo iz nevrolingvističnega programiranja, kognitivne psihologije in izkušenj uspešnih posameznikov.


Vsa orodja in tehnike so učinkovita, vendar enostavna za uporabo in primerna za vsakodnevne situacije. Izhajajo iz nevrolingvističnega programiranja, kognitivne psihologije, teorije zavedanja odnosov (SDI) in izkušenj uspešnih posameznikov.

 


Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1