O nas

 

Vizija, pristop in zagotovilo kakovosti

Vizija

Optimalne rešitve za večji poslovni uspeh. Individualen pristop, vrhunska strokovnost in partnerski odnos so naša vodila pri uresničevanju vizije.

Pristop

Individualen pristop in rešitve, prilagojene vašemu podjetju in vaši organizacijski kulturi. Rešitve iščemo in implementiramo v partnerskem odnosu z vami, kar je zagotovilo uspeha projektov, ki jih izvajamo. Pri izvedbi projektov črpamo najnovejša spoznanja s področja prodaje, vodenja in kadrovanja, zato v projekte po potrebi vključujemo zunanje sodelavce in strokovnjake, specialiste na določenih področjih. Tako vam zagotavljamo vrhunsko kvaliteto in optimalno prilagoditev rešitev vašim potrebam.

Zagotovilo kakovosti

Vsem udeležencem naših projektov ves čas trajanja projekta in 3 mesece po zaključku nudimo brezplačno elektronsko in telefonsko svetovanje. 

Ekipa Vaš partner

Suzana_foto_ABAs. mag. Suzana Ester Car, samostojna svetovalka na poslovnem in kadrovskem področju, se je skadrovskim managementom pričela ukvarjati pred več kot 10 leti v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. 5 let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi v Univerzitetni kliniki za plučne bolezni in alergijo Golnik. Na Kliniki Golnik je s projektom krožkov kakovosti prejela prvo nagrado za najboljši HRM projekt  in srebrno priznanje za inovacijo Združenja za kakovost Gorenjske ter priznanje TOP 10 s področja izobraževanja. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala edini mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors In People). Na O.K. Consultingu se je prvenstveno ukvarjala s sistemi ocenjevanja in nagrajevanja, vpeljavo razvojnih pogovorov in kompetenčnih profilov. Bila je vodja projekta prve  slovenske raziskave s področja organizacijske kulture.

Trenutno se največ posveča usposabljanju vodij in zaposlenih ter s projekti nagrajevanju, ocenjevanju delovne uspešnosti, implementacije modela kompetenc ter motiviranju. V sklopu projektov usposablja vodje za učinkovito uporabo orodij vodenja.

Je certificirana po Stonebow standardu in vse njene delavnice so zasnovane skladno s tem mednarodnim standardom na področju izvajanja treningov. Izhaja iz najnovejših spoznanj na področju organizacijske kulture in uporablja prvine nevrolingvističnega programiranja (NLP) in nevroasociativnega pogojevanja (NAC). Je certificirana za uporabo in interpretacijo orodja Strength Deployment Inventory ® (2. stopnja). Ureja in je avtorica besedil priročnika Sodobna orodja vodenja, ki ga izdaja Založba Forum Media, habilitirana predavateljica na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, članica Board Of Advisers študentskega združenja AIESEC in vključena v katalog svetovalcev v okviru vavčerskega svetovanja pri JAPTI.

Predava v okviru Poslovne Akademije Financ, Založbe Forum Media, Centra za poslovno usposabljanje in drugih. Redno piše članke v Financah, MQ,Reviji Manager in drugje.

  

Sebastian_foto

Sebastian Radetić Car, dipl. oec. je svojo poklicno pot pričel v Hewlett-Packardu, kjer se na začetku svoje kariere pretežno ukvarjal z marketingom v EMEA regiji (Europe, Middle East & Africa). Iz marketinga je prešel v skupino, ki skrbi za poslovanje s poslovnimi partnerji in širjenjem partnerske mreže Hewlett-Packarda ter razvoja novih trgov v Adriatic regiji in sodeloval v širitvi distribucijskega kanal v BiH, Makedoniji, Albaniji in na Kosovu. Kasneje je skrbel za prodajo največjim poslovnim partnerjem Hewlett-Packarda v Adriatic regiji na hrvaškem in slovenskem trgu.

Iz multinacionalke je prešel na lokalni trg, kjer je svojo kariero nadaljeval v enem izmed ključnih kupcev Hewlett-Packarda v Sloveniji, podjetju, ki se ukvarja z distribucijo računalniške opreme. Na poziciji vodje interne organizacije je skrbel za procese, poslovno analitiko ter vpeljevanje novih programov/principalov v podjetju. Dobre prakse in izkušnje ki si jih je priskrbel v korporaciji in na trgu Adriatic regije je vpeljeval na slovenskem trgu z namenom boljše sledljivosti poslovanja, optimizacije delovnih procesov ter stimulacije in motiviranja zaposlenih.

Nekoliko kasneje strast in navdušenje nad osebnostno rastjo in svetovanjem postaneta tudi osrednja tema njegovega poslovnega razvoja in od takrat naprej se kot samostojni svetovalec in trener ukvarja predvsem s coachingom (individualno delo s posamezniki), s pomočjo NLP tehnik in predvsem znanja in pristopov šole Robbins-Madanes Center for Strategic Intervention iz ZDA ter svetovanjem in izvajanjem delavnic in treningov na področjih vodenja, motivacije in komunikacije v poslovnem svetu. Je certificiran za uporabo in interpretacijo orodja Strength Deployment Inventory®.

  

Vesna Vizintin Sporn
Mag. Vesna Vižintin Šporn, univ. dipl. prav. se že 9 let aktivno ukvarja z delovnim pravom kot tudi s širšim civilnim področjem. Zlasti se specializira za področje delovnega prava v javnem sektorju s poudarkom na javnih zavodih, aktivna pa je tudi kot svetovalka podjetjem v gospodarskem sektorju. Njen pristop je svež in usmerjen zlasti v pragmatične rešitve, ki zadostijo pravnim normam inso hkrati do delodajalcev prijazne in enostavne za uporabo. 
Njen moto je “Pravo je orodje in ne ovira!”

  

Polona Zupancic
Polona Zupančič, univ.dipl.ekon., predavateljica, moderatorka, mediatorka in SDI® trener
Polona Zupančič ima 10 let izkušenj s področja mednarodne trgovine (Iskra Commerce- izvoz Daljni vzhod, zastopstvo koncerna Swedish Match in distribucija na slovenskem in hrvaškem trgu) in 12 let s področja trženja in izvedbe izobraževalnih storitev. Je habilitirana predavateljica na VSŠ za ekonomiko in management. Avtorica priročnika 1:0 za nabavnika ( Planet GV, 2008) in soavtorica priročnika ZEN vodenja (Verlag Dashofer).

 

Milan VujasinovicMilan Vujasinovič, vodja projektov na Inštitutu za nevrolingvistično programiranje kot trener izvaja treninge doma in v tujini. Na NLP Academy sodeluje kot trener asistent na treningih, ki jih vodi dr. John Grinder skupaj s Carmen Bostic St Claire in Michael Carrollom. V letu 2007 je bil edenizmed štirih trenerjev, ki je asistiral na celotnem Treningu za trenerje (tudi evalviral udeležence na izpitnem delu treninga), v letu 2008 kot trener asistent sodeluje z Johnom na 4 treningih: NLP praktiku, New Code NLP praktiku, Treningu za NLP trenerje in Treningu za New Code NLP trenerje.
 

Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1