Nasvet: Kako znižati plače zaposlenim PDF natisni E-pošta

Finance, 25. 7. 2011

Dunja Turk

Po zakonu o delovnih razmerjih mora biti znesek osnovne plače določen v pogodbi o zaposlitvi, zato je ob znižanju treba skleniti aneks k pogodbi.

Za znižanje osnovne plače morate pridobiti soglasje zaposlenih, vendar strokovnjaki svetujejo, da pred tem ukrepom spremenite variabilno nagrajevanje, za kar aneks k pogodbi o zaposlitvi ni potreben. Zniževanje začnite pri vodstvu in vseskozi izdatno komunicirajte z zaposlenimi.

Po zakonu o delovnih razmerjih mora biti znesek osnovne plače določen v pogodbi o zaposlitvi, zato je ob znižanju treba skleniti aneks k pogodbi. Znižanje je mogoče za določen ali nedoločen čas, zaposleni pa se mora s tem strinjati.

Zaposleni morajo podpisati aneks
Če zaposleni aneksa ne podpiše, ga delodajalec ne more prisiliti k znižanju plače; v praksi zaposleni anekse zaradi strahu pred izgubo službe sicer navadno podpišejo. Še ena možna pot za delodajalca ob nesoglasju je odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Vendar je postopek v tem primeru precej zapleten, pojasnjuje Maja Fesel Kamenik iz podjetja HRM storitve.

Sodelovanje sindikata, če je opredeljen indeks
Postopek se lahko zavleče tudi, če je v pogodbi o zaposlitvi določen le indeks, vezan na osnovno plačo po kolektivni pogodbi, ne pa fiksna plača. V tem primeru je po besedah Kamenikove potrebna sprememba kolektivne pogodbe, kar zahteva sodelovanje sindikata. Znižana plača nikakor ne sme biti nižja od minimalne.

Najlaže je spremeniti variabilni del
Znižanje plače je preprostejše, če je ta sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela; zadnji v pogodbah o zaposlitvi navadno ni natančno opredeljen. Variabilni del plače se lahko odpravi ali zniža, pravi Kamenikova, Suzana Štular iz podjetja Vaš partner pa dodaja, da je ena izmed možnosti tudi, da se spremeni sistem variabilnega nagrajevanja. Delodajalec lahko premakne mejo uspešnosti ali spremeni merila, po katerih meri uspešnost, izplačilo variabilnega deleža ali dela tega pa je mogoče zamakniti v prihodnost. Za spremembo sistema variabilnega nagrajevanja ni treba podpisovati aneksov k pogodbi o zaposlitvi.

Najprej in najbolj znižati plače vodstvu
Štularjeva predlaga, da se najprej znižajo plače vodstvu, sledi naj sprememba variabilnega nagrajevanja in šele nato znižanje plač vsem zaposlenim. Kamenikova svetuje, naj bodo deleži znižanja plače za hierarhično višja delovna mesta večji kot za nižja delovna mesta. Pomembna je tudi skladnost med besedami in dejanji vodstva. Če vodstvo zaposlenim razlaga, da je podjetje v težavah, hkrati pa nabavi nove službene avtomobile ali mobitele, zaposleni ne bodo razumevajoči do tega, da se odpravlja variabilna nagrada ali niža plača.

Komunicirajte čim prej in pregledno
Znižanje plač oziroma sprememba sistema nagrajevanja lahko negativno vpliva na klimo v podjetju in motivacijo zaposlenih, še zlasti ko ni ustrezne komunikacije, se strinjata sogovornici. Če se zaposleni zavedajo oteženih razmer, bodo laže razumeli, da je znižanje plač in/ali bonusov nujen ukrep, da podjetje splava iz težav.
Štularjeva poudarja, da je zaposlene treba z razmerami seznaniti čim prej, najbolje na skupnem sestanku, kjer informacije da uprava oziroma vodstvo osebno. Svetuje tudi, da vodstvo zaposlene pozove, naj sami predlagajo, kje je mogoče prihraniti, in poudari, da se s takšnim ukrepom želijo izogniti odpuščanju (seveda, če je to res; če ni, je treba tudi o odpuščanju spregovoriti čim prej).

Razmislek: Je znižanje plač prava rešitev?
Podjetje naj se pred ukrepanjem vpraša, ali je znižanje plač najboljša rešitev. »Pogosto je poslovno bolj smiselno odpustiti nekaj zaposlenih in obdržati tiste, ki dodajajo pomembno vrednost. Podjetje se mora zavedati, da je ključne zaposlene treba dobro plačati, saj so zaželeni tudi pri konkurenci, njihova potencialna dodana vrednost pa je višja od razlike v plači med povprečnim in odličnim zaposlenim,« pravi Kamenikova.
Štularjeva opaža, da se podjetja pogosto preveč usmerijo na varčevanje, hkrati pa ne razmišljajo, kako zaslužiti več oziroma s čim pogosto naredijo več škode kot koristi. Zato svetuje, da pozornost najprej namenijo iskanju novih poslovnih priložnosti.
 

Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1