Nasvet: Kako razviti naslednike vodstvenega tima PDF natisni E-pošta

 

Finance, 1. 3. 2011

Aleš Čakš

Za dolgoročno uspešnost podjetja vplivata tudi pravočasno prepoznavanje primernih kadrov in stalno spodbujanje posameznikov s potencialom za najzahtevnejše in najodgovornejše vodstvene položaje.

Vzpostavljen sistem nasledstva poleg lažje zamenjave menedžerjev v primeru upokojitve ali odhoda v drugo podjetje zagotavlja tudi neprekinjenost poslovnega procesa ob nesreči, bolezni ali smrti vodilnega menedžerja. Suzana Štular iz podjetja za poslovno in kadrovsko svetovanje Vaš partner navaja sedem nasvetov, kako naj podjetja vodijo strategijo vzgajanja naslednikov za vodilne zaposlene.

1. Določite glavne vodstvene kompetence
Vodstvene kompetence so značilne za organizacijsko kulturo podjetja. Poleg tega se sčasoma spreminjajo, saj odsevajo specifično kulturo in unikaten pristop v vodenju podjetja.

2. Ocenite kompetence posameznika
Določite, katere kompetence ima posameznik dobro izražene, in poiščite tiste, pri katerih želite doseči izboljšanje. Pri načrtovanju nadaljnjega usposabljanja je pomembno, da poznamo izhodišče in kandidata ne obremenjujemo z usposabljanjem s področij, ki jih že obvladuje.

3. Opredelite strategijo usposabljanja
Strategija usposabljanja in izobraževanja naj bo jasna in natančno določena, v obliki merljivih ciljev z realnimi roki. Ne pozabite, da je za izboljšanje ene same kompetence ponavadi potrebnih vsaj šest do 12 mesecev usmerjenega usposabljanja.

4. Odhajajoči menedžer naj bo mentor
Ujemite "tiho znanje": v proces usposabljanja naslednika vključite tudi nadrejenega, ki odhaja, denimo kot mentorja.

5. Usposabljanje naj bo vpeto v običajni delovnik
Večina ljudi se najraje in največ nauči, če lahko pridobljeno znanje takoj uporabi in se lahko neki temi v celoti posveti. Usposabljanje naj bo vpeto v vsakdanji delovnik ter prilagojeno projektom in izzivom, s katerimi se srečuje kandidat. Pridobivanje znanja "za zalogo" je podobno, kot če se učite tujega jezika, ki ga ne uporabljate, in ne veste, ali ga boste sploh potrebovali.

6. Izberite kombinacijo različnih učnih metod
Da boste dosegli kar najboljše razmerje med vložkom in rezultatom, izberite učinkovite izobraževalne metode, na primer kombinacijo delavnic, treningov in individualne obravnave. In ne pozabite na znanje, ki ga v podjetju že imate.

7. Redno spremljajte razvoj in napredek
Če ste želene kompetence dobro in natančno določili, boste napredek lahko tudi "izmerili". Tako boste nadrejenim lahko upravičili vložek v izobraževanje in usposabljanje ter boste na tekočem z razvojem kandidata.

Strategija usposabljanja in izobraževanja naj bo natančno določena, v obliki merljivih ciljev z realnimi roki. Za izboljšanje ene same kompetence je potrebnih vsaj šest do 12 mesecev usmerjenega usposabljanja. Tako svetuje Suzana Štular, svetovalka za človeške vire v podjetju Vaš partner
 

Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1