Nagrajevanje zaposlenih natisni E-pošta

 Zaposlene nagrajujete pavšalno in po občutku? Izhodni pogovori skoraj praviloma pokažejo, da zaposleni svoji organizaciji najbolj zamerijo, da vse nagrajuje enako in da vodje ne znajo pokazati, da cenijo prispevek posameznika. Pogosto ni potrebno povečati obsoječih sredstev za maso plač, ampak le prerazporediti ustrezno maso. Učinki uspešnega sistema nagrajevanja in ocenjevanja delovne uspešnosti lahko znašajo tudi 10 odsototkov vašega prometa!

Opis projekta:
 Rezultat:
Vodilo pri načrtovanju je optimalna razporeditev sredstev, namenjenih za plače: največji učinek za vsak vložen €. Izhajamo iz ciljev in potreb organizacije ter se prilagodimo obsoječi organizacijski kulturi.

Pri izdelavi sistema ocenjevanja in nagrajevanja uporabimo ustrezno kombinacijo ciljnega vodenja in izraženosti kompetenc.
Glede na naravo dela in specifiko posameznega podjetja uravnotežimo prispevek posameznikov, tima, projektne skupine in/ali podjetja kot celote.
Sistem po dogovoru vključuje denarno in nedenarno nagrajevanje.

V proces po dogovoru z naročnikom vključimo tudi zaposlene (vrhnji menedžment, kolegij, skupino vodij ali vse zaposlene).
Vodje usposobimo za optimalno izvajanje, izdelamo obrazce, priročnik in vse potrebne pravne akte.
 
 
  • Večja motivacija zaposlenih za doseganje ciljev in razvijanje kompetenc.
  • Večja poslovna uspešnost pdjetja.
  • Vzpostavljen celosten sistem ocenjevanja in nagrajevanja.
  • Usposobljeni vodje za uspešno izvajanje.
  •  Vsi potrebni pravni akti, obrazci, priročnik in navodila.
   


 

Za podrobnejše informacije ali individualno rešitev pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1