Reference

Reference

 
Med drugimi nam zaupajo:
 
logo-adria-adria-airways        logo onkoloski              logo src        
tnt     novartis              logo_vzajemna       logo zfm
logo eles       logo szzm        logo kpl              logo tekstina
logo_marina_P               logo tipteh             logo elektrospoji            logo editor             
logo_gzdbk               logo_ZZ         
 

Pričanja strank

360° za samorazvoj

tobacna_logoProjekta 360° povratne informacije smo se lotili upoštevajoč trenutno organizacijsko kulturo in usmeritve podjetja v prihodnosti. Vprašalnike smo zato izdelali skupaj z delovno skupino zaposlenih v skupini Tobačna Ljubljana. Namen povratne informacije je bil spodbuditi lastno odgovornost zaposlenih za svoj nadaljnji osebni razvoj v obliki predloga usposabljanj, coachinga oz. drugih oblik razvoja. Povratne informacije prostovoljnim udeležencem projekta smo podali osebno in v zaupnem okolju. 

"Projekt je bil uspešen, ker se je približal ljudem. Kljub temu, da je bila odločitev o vključitvi prostovoljna, so se vključili skoraj vsi vodje in več kot tretjina ostalih zaposlenih. Suzana in njena ekipa so se izkazali ne le strokovno, temveč tudi zato, ker jim je uspelo ustvariti visok nivo zaupanja zaposlenih in vodstva, upoštevajoč posameznika in njegovo konkretno situacijo. Povratni razgovori so vodje in ostale  zaposlene spodbudili k razvijanju področij, kjer imajo priložnosti, večinoma pa so tudi dobili potrditev, da delajo dobro in da jih sodelavci cenijo. S projektom bomo nadaljevali tudi v bodoče, saj je za vrhunske rezultate pomembna vključenost in vloga slehernega sodelavca in sodelavke v naši skupini.
Suzana ima veliko znanja in izkušenj na eni strani ter veliko sposobnost vzpostavitve zaupanja in spoštovanja , potrebnih za dosego zastavljenih izboljšav. Suzano priporočam za poslovno partnerico, saj ne bo nikogar razočarala in lahko računate, da boste za svojo investicijo dobili dober izplen.
Sebastian je delal s posamezniki in skupinami na izboljšanju odnosov in veščin. Vsi udeleženci so bili resnično zadovoljni in so razrešili izzive s sodelavci in tudi na osebnem področju. Vodstvo je njegov prispevek občutilo kot izboljšanje sodelovanja in tudi na poslovnih rezultatih. Priporočam ga kot coacha ali poslovnega svetovalca, saj vas prav gotovo ne bo razočaral."
Monika Teran, vodja kadrovske službe
Standard Vlagatelji v ljudi v podjetju TNT

TNT_logoV podjetju TNT Expres smo na osnovi analize stanja pripravili sveženj ukrepov za približevanje standardu Vlagatelj v ljudi (Investors In People). Med drugim smo skupaj z zaposlenimi natančneje definirali merila za ocenjevanje delovne uspešnosti in izvedli trening za učinkovito izvajanje ocenjevalnih pogovorov. TNT Express danes spada med podjetja, ki izpolnjujejo pogoje standarda Vlagatelji v ljudi.
 

Osvežitev in nadgradnja sistema nagrajevanja

logotip brez_slogana_llK nadgradnji sistema nagrajevanja smo pristopili z vso potrebno premišljenostjo in s podporo vodstva. V okviru projekta smo skupaj z zaposlenimi izdelali kompetence, potrebne za odlično in strokovno opravljanje dela. Na intenzivnih delavnicah in treningu smo vodje usposobili za objektivno ocenjevanje delovne uspešnosti in učinkovito izvajanje ocenjevalnih pogovorov.

Projekt je na podelitvi Priznanje HRM-projekt za najboljši kadrovski projekt, ki ga je  sedmo leto podelil Planet GV, prejel priznanje.

Ocena potenciala podjetja

Potenclogo editorialni vlagatelj je pred investiranjem v podjetje Editor, ki se ukvarja z izdelavo spletnih strani, poleg finančnih poročil želel tudi oceno neotipljivega kapitala. Pri izvedbi je sodeloval tudi Dani Polajnar, samostojni trener, ki se že več let ukvarja z gradnjo timov. Odločili smo se za preverjanje potenciala podjetja na ravni organizacijske kulture, voditeljstva, kompetenc zaposlenih in timskega dela.Del smo izvedli z vprašalniki in analizo, timsko delo in potencial sinergij smo ocenili na enodnevnem team buildingu, kjer je bil poudarek na ocenjevanju tima, in ne na grajenju. Rezultati so bili presenetljivi, saj se je izkazalo, da ima podjetje enormen človeški potencial, ki zaradi neoptimalnih praks vodenja ni bil v celoti izkoriščen. Akcijski načrt za izboljšanje vsebuje med drugim trening za bolj vključujoče vodenje, uvedbo sodobnega sistema nagrajevanja in razvoja zaposlenih.


“Z izvedbo teambuildinga smo bili izredno zadovoljni, saj je bila ob koncu dneva skupina bolj povezana, odkrili smo zanimive značajske poteza posameznikov in se ob tem tudi zabavali.” Tomaž Jug, direktor.

Osvežitev sistemizacije delovnih mest

Sistelogo drustvo distrofikovmizacijo delovnih mest smo osvežili in uskladili z aktualno zakonodajo na tem področju. Potrebe uporabnikov so osnovno vodilo Društva, zato je prilagodljivost ključnega pomena. Poseben izziv je tako predstavljala prav vzpostavitev ravnotežja med prilagodljivostjo akta trenutnim potrebam in zmogljivostim reprezentativne invalidske organizacije ter upoštevanjem zahtev zakonodajalca.

"Suzana nas je v tem procesu opozarjala na zakonske zahteve in uspeli smo najti rešitve, s katerimi smo uskladili potrebe z možnostmi, s katerimi smo bili s katerimi smo bili vsi zadovoljni." Karmen Bajt, strokovna sodelavka v programih

 Kako smo sodelovali?

"Suzana izhaja iz globokega razumevanja kadrovskega področja in te veščine spaja s sposobnostjo izvedbe resnično učinkovitega strateškega timskega dela." Vasja Rebec, Direktor SRC Infonet d.o.o.

"Za nami je veliko delo, ki smo ga po vaši zaslugi vsi v kolektivu sprejeli kot lep izziv. Nadvse pozitivno ste vplivali na vse nas, ki smo sodelovali z vami. Ta pozitivni vpliv smo poskušali tekom dela vzdrževati in ga prenašati na ostale sodelavce. No, ob takih pogojih dela so dobri rezultati samoumevni, kajne."  Irena Tribušon - Nosan, pomočnica direktorja za finančno-računovodsko področje podjetja Tipteh

"V sodelovanju z Vašim Partnerjem nam je uspelo urediti kadrovsko področje v podjetju in postaviti dobre temelje za nadaljnje delo. Poleg tega smo poglobili naše razumevanje upravljanja s človeškimi viri in naše sodelovanje je doprineslo h kvaliteti. Sodelovanje z njimi nam je vedno v zadovoljstvo, saj jih odlikuje prijaznost, poštenost in prilagodljivost potrebam naročnika." Emilija Kercan, namestnica direktorja podjetja Dhimahi

Kaj pravijo udeleženci naših delavnic? 

"Sebastianu želim veliko uspehov še naprej. Zahvaljujem se za vse, predvsem za to, da sem spoznala, kaj delam na napčen način - kje sem se ustavila na svoji poti. Sedaj to vem in lahko grem naprej."

"Hvala vama, da smo imeli konkretne primere in pojasnila za njih. Pohvalila bi to delavnico. Meni je bilo zelo dobro. Lepo se imejta te pomladne dni."

"Sebastian, če bi vedel kaj spreminjaš, potem ne bi nikoli prenehal to delati! Pravi človek na pravem mestu in ob pravem času. Srečno pri svojem delu, ki ga opravljaš z izrednim žarom in tako zelo uspešno."

"Na delavnici so mi bili najbolj všeč rezultati (in to zelo konkretni), ki so nastali."

"Preko podane teorije je snov, ki nam je posredovana kar oddaljena čeprav jo morda poznamo. Ko pa smo prešli na praktične primere se mi je vsebina bolj približala in sem jo drugače sprejela."

"Najbolj so mi bili všeč konkretni primeri in pojasnila."

"Sebastian hvala za odkrivanje novih spoznanj in pomoč pri izvajanju zastavljenih ciljev."

"Všeč so mi bili praktični nasveti o samomotivaciji in skrbi zase ter združitev in povzetek vsega kar smo se naučili."

"Naj ostane še naprej tako pozitiven in poln energije. Všeč mi je njegov način coachinga, z vsemi zgodbicami in igricami. :)"

" Zelo sem bila zadovoljna z vsakim obiskom."

"Zanimiva delavnica z drugačnim, intuitivnim in predvsem inovativnim pristopom."

"Spoznal sem, da je boljše delati v timu, ker veliko več in hitreje naredimo. Do danes sem vse naloge delal sam in bil za njih odgovoren. V torek začnem drugače delati, ker bomo skupaj več naredili."

"Dinamično, simpatično, povezovalno...Dobro izkoriščene ure."

 

Udeleženci so največkrat  izpostavili, da jim je bilo na delavnicah najbolj všeč:

  • Sproščeno okolje, dobro vzdušje, vendar usmerjeno k cilju
  • Odprt pogovor in dobro vodenje
  • Sodelovanje in motiviranje sodelavcev
  • Skupinsko delo
  • Energija - odprtost pogovorov
  • Vodenje k neposredni komunikaciji
  • Strukturiran, sistematičen pristop do končnega cilja (rezultata)
  • Strokovnost, pozitiven pristop

 

Vaš Partner, poslovno in kadrovsko svetovanje
Suzana Ester Car, s.p.

Kokra 54, 4205 Preddvor

T: 04 255 66 40
M: 051 43 99 76

E: suzana@vas-partner.si

Vaš Partner,
osebno in poslovno svetovanje, Sebastian Radetić s.p.
Kokra 54, 4205 Preddvor
T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62

Vaš Partner, osebno in poslovno svetovanje 
Sebastian Radetić Car s.p. 

Kokra 54, 4205 Preddvor 

T: 04 255 66 40
M: 051 32 89 62
Esebastian@vas-partner.si

money-back-guarantee_1